Hoppa på fibertåget nu!

posted in: INSÄNDARE, PERSNÄSNYTT | 0

Intresset för fiber i Persnäs och Källa socknar är glädjande stort och runt 400 fastigheter har nu anslutit sig. Det nödvändiga målet för att arbetet ska starta är dock 560 fastigheter.

Vi vill med denna insändare understryka vikten av att tillsammans utveckla bygden så att vi står väl rustade inför framtida tekniska krav på kraftfull och säker nätkommunikation. Grannsamverkan med ett solidariskt tänkande är viktigt i varje del av våra socknar. Hur gör din granne? Att anta erbjudandet nu är viktigt oavsett om du är företagare, fritidsboende, deltidsboende eller fastboende och för våra framtida generationer, barn och barnbarn. Hjälp till att bygga infrastrukturen i din bygd genom att prata med dina grannar och gör gemensam sak.

Priset 19 900 kr är mycket fördelaktigt tack vare subvention från staten. Företag betalar 19 900 plus 25 % moms (24 875 kr). 45 meters grävning på egen tomt ingår. Avgiften betalas först när installationen är klar. Värdet på din fastighet höjs sannolikt.

Om inte målet på 560 fastigheter nås avbryts satsningen och vi får troligtvis vänta många år innan samma möjlighet kommer igen. Telia har redan börjat släcka ner kopparnätet i landet och då försvinner fast telefoni och bredband via ADSL. När turen kommer till oss måste vi ha säkrat en alternativ väg.

Om vi i Persnäs och Källa socknar ska ha en möjlighet att utveckla vår bygd till en attraktiv plats att leva och arbeta på är det nödvändigt att säkra kanalen för den framtida digitala kommunikationen.

Anmälningsblanketter finns på ICA Trossen i Sandvik och ICA Nära i Källa eller kan laddas hem från www.kust-kust.se/utvecklingsprojekt/fiber

Anmälningstiden går ut den 31 augusti 2016.
Häng på nu!

Projektgruppen ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”/Öland Kust till Kust Intresseförening
Per-Ola Svensson
Elisabeth Öhman
Tomas Lind
Lennart Königsson
Britt-Marie Erlandsson
Marwin Johansson

Klicka här för länk till anmälan!