Skål för Österskogen!

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Österskogen skålar i vattenFrån Österskogen meddelas att man nu kan börja skåla i kommunalt vatten. Många har under hösten anslutit sig till det kommunala nätet och fler blir det efterhand som får njuta till fullo vartefter man kopplar på sig. I helgen, kan till exempel berättas, bjöds grannar i området in till en högtidlig provsmakning där man jämförde vatten från den egna brunnen med nyheten kommunalt vatten.
Österskogsvägens vattensamfällighetsförening, som under lång tid jobbat med vattenfrågan, ser nu fram mot nya projekt. I annalkande ligger fiberanslutning, den kabel som man passade på att gräva ned i samband med vattenledningen. Fler drömmar om förbättringar och förändringar i området finns på lager.
Från Österskogen rapporteras vidare att vägarna förbättrats och nya hus är på gång. Tomter har blivit sålda och husrenoveringar pågår. Sammantaget visar detta att Österskogen i högsta grad är en levande by.