Huggormsrekord?

posted in: FRÅN BYGDEN, PERSNÄSNYTT | 0

Huggorm i Gillberga

 

En huggorm, som mätte hela 108 centimeter, har dödats i Gillberga, Persnäs, av lantbrukare Jarl Lindén. Huggormen lär vara den längsta som påträffats i Sverige.”

Artikeln publicerades i Vestkusten 23 augusti 1951 och har skickats in till oss av Fredrik Åsenius. Ormen på bilden har ingenting med den äldre artikeln att göra utan illustrerar endast ämnet i möjligaste mån.