PERSNÄS SOCKEN I STENRIKETBoktips "I Stenriket"
utgiven av PERSNÄS HEMBYGDSFÖRENING
Boken gavs ut redan 1997 och är med sina sextiotalet kapitel om, från och tillägnat socknen en riktig bibel. Här finns egentligen allt man vill veta om socknen – ändå, som också sägs i förordet, är det långt ifrån allt. Boken ska självfallet finnas i alla hem. Du köper den via Hembygdsföreningen, sommartid i Hembygdsmuseet, vintertid kontaktar du någon i Hembygdsföreningen, kontaktuppgifter finns på deras hemsida: www.hembygd.se/persnas Alternativt, kontakta ordf Anna-Karin Nilsson på telefon 0485-263 22.

 


ÖLÄNDSK BYGD
som ges ut av
ÅKERBO HEMBYGDSKRETS
Hembygdsboken utkommer årligen och handlar inte endast om Persnäs socken utan även Böda, Högby, Källa och Föra socknar som ingår i Åkerbo hembygdskrets. Varje bok innehåller ett trettiofemtal olika artiklar skrivna av mer eller mindre erfarna författare i bygden. Många har alla årgångarna samlade hemma i bokhyllan. För den som inte har det finns flera av dem fortfarande att köpa från 1964 och framåt. Sommartid finns de, åtminstone några årgångar bakåt i Hembygdsmuseet, vintertid kontaktas Linnea Jonzon i Högby på telefon 0485-203 46.


Boktips "Skumtimmen"SKUMTIMMEN av JOHAN THEORIN
Jag rekommenderar varmt alla i socknen, som inte redan läst den, thrillern Skumtimmen av Johan Theorin. En lågmäld spänning håller oss fången kapitel efter kapitel genom hela boken och den blir svår att släppa när man väl börjat läsa.
Skumtimmen utspelar sig i trakten kring Sandvik och Djupvik och man möter både miljöerna alvar och stenkust. Resan i nutid och dåtid gör spänningen ytterligare intressant.
Hur en skröplig pensionär kan bli huvudperson i en spännande thriller kan man kanske undra, men det här sköter Gerlof galant från sitt rum på äldreboendet tillsammans med dottern Julia.
Johan Theorin har nyligen belönats med Svenska Deckarakademins debutantpris. Inom kort kommer boken att ges ut i pocketformat.

Tips från Anita Tingskull


ÖLAND RUNT TILL FOTS av THORSTEN JANSSON
Boken behandlar hela Öland, men har fantastiska beskrivningar från trakten. Thorsten Jansson har från Ölandsklubben nyligen mottagit 2007 års stora pris på 25.000:-.

TIPS FRÅN ELISABETH ADAMSSON, MARSJÖ-ÄLVSJÖ


ÖLANDS KÄRLVÄXTFLORA av R Sterner (Lund 1986)
Detta är en bok som behandlar hela Ölands växtvärld, men är likväl högst användbar och betydelsefull för botaniker inom Persnäs. Trots att den legendariske botanikern Åke Lundqvist är mannen bakom denna reviderade upplaga av Sterners bok från 1930-talet, har han likväl – i all blygsamhet – behållit den ursprunglige utgivarens namn. Boken behandlar alla Ölands kärlväxter med angivande av förekomst, för sällsyntare arter med fyndplatserna markerade på prick-kartor, för de allra sällsyntaste med lokalangivelser i texten, ofta så detaljerade, att man utan större svårighet kan hitta växten där. T. ex. ”600 m SSVTorparegärde, i kanalbrinkens undre del 1971”.

Tips: Jan-Åke Holmbring


ÖLANDS OCH GOTLANDS VÄXTVÄRLD
av U Ekstam m fl (Stockholm 1984)
Även denna bok behandlar hela Öland och dessutom Gotland. Förutom att den behandlar de flesta karaktärsväxter i de öländska naturtyperna, illustrerade med utomordentliga färgfoton, innehåller den även inledande kapitel om marken och klimatet, olika växtmiljöer och växternas utbredningshistoria. Där finns även uppgifter om de enskilda arternas statur som sällsynt, mindre allmän eller allmän.

Tips: Jan-Åke Holmbring


Boktips "Länge står Nordosten"LÄNGE STÅR NORDOSTEN
roman av ELOF PETERSSON
Romanen utspelar sig i vår grannsocken Källa och ger en utmärkt bild av livet på norra Öland för ungefär hundra år sedan. Dessa livsöden är präglade av arbete i “berget”, av bondeliv och av fiske. Romanen kretsar kring Anna och hennes inte helt traditionella lilla familj. Samtliga karaktärer är uppdiktade men scenen är autentisk med dåtidens Källa med omnejd.

“Länge står nordosten” har tidigare publicerats som följetong i Ölandsbladet och har nu getts ut av författaren i egen regi.
Författaren är född i Canada och var sedan treårsåldern bosatt i Långerum i Källa. Elof Petersson gick bort 2016. Boken rekommenderas varmt.
/ RED


Boktips "Natur och Kultur på Öland"NATUR OCH KULTUR PÅ ÖLAND
utgiven av Länsstyrelsen i Kalmar län
Boken “Natur och kultur på Öland”, på 460 sidor och med utförliga kartor, innehåller alla viktiga lokaler med natur- och kulturvärde och är ett måste för alla som vill veta något om Öland.

Tips: Jan-Åke Holmbring

Trettio olika författare har under en period av två år jobbat med denna bok. Boken är rikt illustrerad med både akvareller och med över trehundra trehundra fotografier. Man kan lära om naturliga förutsättningar på ön, utveckling från stenålder till nutid, alvar, sjömarker, berggrund, jordar och mycket, mycket mer. Dessutom om järnvägen på Öland. / RED, kommenterade


HALSBANDSFLUGSNAPPARE OCH SKÄRFLÄCKA
av Staffan Rosvall, Uddevalla 1982


 

Har du ett boktips med lokal anknytning?
Välkommen att höra av dig till oss!