Fastighetsägare går samman mot förslag att bygga flervåningshus i Sandvik

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

  Just nu pågår detaljplanearbete för fastigheten Stenninge 2:10 i Sandvik. I folkmun kallad ”gamla ICA Trossen-tomten”. En exploatör har inkommit med ett förslag att bland annat uppföra två stora flervåningshus för bostadsrätter på denna fastighet. Sandviksborna är nu oroliga … Continued