Rapport från årsmöte med Kust till Kust

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Öland Kust till Kust IntresseföreningPå långfredagen höll Öland Kust-Kust Intresseförening ett välbesökt årsmöte i Sandvikslokalen.
Året som gått resulterade bland annat i ökat medlemsantal till 220 st (190 st 2015), ett framgångsrikt arbete med projektet Fiber i Persnäs och Källa socknar, sex välbesökta frukostmöten, fem uppskattade vandringar och 130 deltagare i cykelorienteringen.
Till ny styrelse valdes Torbjörn Cederholm som ordförande, Anders Bogårdh, Elisabeth Öhman och Kerstin Arnrup som ledamöter och Dag Nial som suppleant. Till revisor valdes Leif Nordgren och Christer Hessling som suppleant. Till valberedningen valdes Johan von Reis och Britt-Mari Erlandsson.
Styrelsen riktade ett varmt tack till alla som under året varit med och skapat ett engagemang för föreningen och för Persnäs socken.
Efter årsmötet intogs en välsmakande sopplunch medan Fibergruppen informerade om läget med markägaravtalen och Johan von Reis delgav oss intressanta fakta kring den fina lokalen vi gästade.

/ EÖ