Eventuella störningar i vattennätet

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Sommartid och Earth Hour

Mellan 15 och 18 november kommer underhållsarbete att utföras på Löttorps vattenverk. Borgholm Energi annonserar om eventuella störningar i vattentryck, speciellt i området kring Böda-Binnerbäck, Sandvik, Södvik och Persnäs.
Efter att underhållsarbetet är klart kan under korta perioder av missfärgat vatten förekomma. Spola till missfärgningen försvinner och undvik att tvätta vittvätt just då.
Mer info finns att läsa på www.borgholmenergi.se