Föra-Fäntera i Persnäs

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Fäntera från Föe på Hembygdsföreningens glöggafton

I tisdags kväll den 1 december, samlades ett 40-tal hembygdsvänner i
Sandvikslokalen till glöggafton. Persnäs Hembygdsförening hade till kvällen
bjudit in två kvinnor från grannsocknen Föra. Det har varit på turné, både i
Runsten, och hos SPF-pensionärerna i Borgholm, och blivit kallade för
Fäntera från Fööe.

Ni prate ju int annlessere än vi göe i Föe-socken, så ni förståe va vi säje,
inledde Ing-Mari Samuelsson, som tillsammans med Ingvor Petersson, berättade
olika ”pasnalje”, lika med historier, från grannsocknen. Berättelserna är
samlade i ett litet häfte kallat ”Så prate vi i Föe-socken”. Det har kommit
till på initiativ av de bortgångna hembygsvännerna Bernt Oscarsson och Sture
Karlsson. Kvinnorna berättade om läkarbesök i skolan, uflykt till Sandviks
torgdag och om all mat som serverades när tröskan kom till gården.
Persnäsborna skrattade igenkännande åt berättelserna.

Text: Åke Johansson

På bilden ses: ”fäntera” Ing-Mari och Ingvor där de fick motta var sin blomma från
Anna-Karin Nilsson och Håkan Jonsson i hembygdsföreningen.
Foto: ÅKE JOHANSSON