Två Persnäspersonligheter har lämnat oss

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Sandvik från pirenUnder sommaren har två lokala personligheter lämnat oss. Båda av olika anledning knutna till Sandvik, av olika anledning knutna till samma slags näring, och båda även av eget intresse knutna till flyget i Sandvik.

Claes Isaksson drev Sandviks Hamnkrog tillsammans med sin hustru under de nio senaste åren, borträknat denna sommar då de bestämt sig för att istället hyra ut restaurangen. Claes var på fritiden en passionerad pilot och det var under en flygning den tragiska olyckan inträffade strax utanför Falkenberg. Planet störtade och Claes omkom. Claes blev 63 år.

Alvar Norén var den som med intensiv marknadsföring satte Sandviks Kvarn på sverigekartan. Tillsammans med sin bror startade han caféverksamhet här redan 1964. Från 1966 drev Alvar verksamheten tillsammans med sin hustru. Till en början endast under sommartid, men från 1973 blev paret heltidsboende på Öland. Sandviks Kvarn utvecklades under åren till restaurang med minigolfbana, pizzeria, grill och cafeteria. Paret ansvarade också för kvarnmuseet i byggnaden. Alvar var mycket engagerad i turismfrågor under den här tiden. 2005 överlät de verksamheten, efter 40 aktiva år.
Alvar var också väldigt intresserad av att flyga. I Sandvik skaffade han eget privatplan och var den som anlade ett flygfält. Han kallade det Mellanlanda.