”Rasken” i byn – snart endast ett minne blott?

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Busshållplats upphör i SödvikSå här står nu att läsa på skylten vid busshållplats Gästgivaregården i Södvik, linje 106: ”Denna  hållplats trafikeras inte från och med den 14:e december 2014.”
Södviks by finns däremot ingen tidtabellskylt uppsatt överhuvudtaget, så där framgår inte om hållplatsen kommer att trafikeras eller ej, men vi får anta det senare då någon genväg saknas. I så fall betyder det att Södvik helt klipps av från busstrafik och att vi efter lucia är hänvisade till hållplatsen ute vid väg 136.
Tur i oturen är ändock att det endast är ett par eller några hundratal meter extra att promenera till denna.

Busshållplats Södviks byDenna hållplats (Södviks by) framtid är oviss – troligen försvinner även den efter lucia!