Klart – ingen mer ”Rasken” i byn

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Busshållplats Södviks byDet är nu bekräftat från Kalmar Länstrafik att de båda hållplatserna i Södvik tas bort efter den 14 december i år. Det samma gäller hållplatserna i och kring Sandvik, där man istället hänvisar till hållplats ”Höjden” uppe vid väg 136.
Förutom detta läggs turen vid femtontiden om, den som idag kommer norrifrån och följer gamla landsvägen mellan Källa och Stenninge. Den turen kommer också att förläggas till väg 136, enligt vår informationskälla på KLT.