Niklas Högerås tar hjälp av Berner Jurist

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Niklas Högerås, läkare på Norra Ölands Läkarmottagning, tar nu hjälp av juristen Anders Berner, Södvik,
Det handlar om samverkansavtalet mellan Landstinget och Norra Ölands Läkarmottagning. Att Löttorps Hälsocentral kan rycka in när Niklas Högerås är på vidareutbildning, och lika mycket i omvänd situation då Niklas täcker upp för landstingets frånvaro.

Den nyligen tillträdde chefen för Borgholms vårdcentral, Åke Åkesson, ville i början av oktober avsluta avtalet med Högerås, med start från den 1 januari 2015. Fram till idag har ett antal möten hållits mellan parterna. Under senare tid har landstingsdirektören Alf Jönsson istället tagit över som förhandlare för landstinget.

Flera förslag på nya samverkansavtal har under förhandlingen presenterats, men inget av dessa motsvarar det avtal som idag är gällande.
Niklas Högerås vill, för patienternas bästa, undvika att skriva avtal med till exempel Kalmar, vilket ger extra lång resväg för patienter.
Finns inget samverkansavtal uppfylls inte kraven i hälsovalsavtalet.
Norra Ölands Läkarmottagning är beroende av att båda avtalen är giltiga.
Jurist Anders Berners uppgift har varit att hålla i tyglarna för vad som är gällande avtal även för landstinget. Ytterligare samverkan är beroende av vad parterna kan enas om.

Namninsamling för Norra Öland Läkarmottagning skickas nu runt på Facebook och insändare i ämnet fortsätter strömma in till pressen. Somliga är för Norra Ölands Läkarmottagning, somliga emot och menar att Högerås lika gärna kan anställas inom landstinget, vilket Högerås själv inte är intresserad av enligt dagens artikel i ÖB. Fortsättning följer!

Läs tidigare artikel i ämnet här!