Val i Källa

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

På söndagen var det dags att lägga sin röst i valet. I år fick boende i Persnäs bege sig till grannsocknen Källa och bygdegården där för att rösta.
Val i Källa BygdegårdUnder många, många år har Persnäsgården i Lilla Horn fått tjänstgöra som vallokal. Vi har alltså sluppit att åka så långt, medan Källaborna under alla år fått göra en längre valresa vart fjärde år.
”Det var verkligen på tiden” kommenterar en valarbetande Källabo på plats.
Olle Eriksson (bilden) tar tillfället att samla in pengar för Världens barn på vallokalens trappa.