www.hembygd.se/persnas – Persnäs Hembygdsförening
http://sandvikshamn.se
 – Sandvik – Ölands finaste kustby
www.kust-kust.se – Öland Kust till Kust Intresseförening – vandringsleder och andra härliga evenemang i socknen
www.sodviksgastgivaregard.se – Gamla Gästgivaregården i Södviks hemsida, lantligt boende mitt i Södvik!
www.lottorp.se – Din nästnärmaste granne i norr och huvudort
www.borgholm.se  – Din närmaste “riktiga” huvudstad
www.kallasocken.se – Din närmaste granne i norr
www.forasocken.se – Din närmaste granne i söder
www.olanningen.com – Öland, aldrig långt borta!
www.lundebyakvarell.se – workshops för akvarellmålare i härlig miljö!
www.poppkorn.se – sluss till flera intressanta sidor

Våra länkvänner rekommenderar gärna Persnäsportalen till sina besökare, precis som vi tipsar våra besökare om våra vänners sidor.
Vi har således ömsesidig nytta av utbytet av länkar. Vill du bli vår länkvän, är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.
Kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.