…vid krigsutbrottet inkallas till försvaret tre lastbilar och flera yngre arbetare. Denna inskränkningen blir kännbar för företaget. Driften fortsätter dock till 1942 då Fabrikör Helge Hammarstedt hastigt avlider, 61 år gammal…

 

1942
Driften läggs ner vid midsommartid och samtliga permitteras.
Arbetet vid fabriken är nedlagt till oktober månad 1942 då det blir en lösning på samhällets problem. Kamrer Erik Persson som varit anställd vid företaget sedan år 1938, tar kontakt med en Direktör Holmqvist från Stockholm och vid konkursauktionen i Kalmar inköper företaget for 115.000 kronor. Den nya firman får namnet Ölands Sandviks Bruks AB. Kamrer Persson anställs som Disponent och Gustav Mattisson som Verkmästare. Under Ölands Sandviks Bruks ABs första tid anställs en driftingenjör vid namn Tage Sjösten, vilken år 1947 förflyttas till Stockholm som försäljningschef.
Man bygger om, el installeras och ångmaskinens tid är nu förbi. Man bygger också ett ramsåghus och nya sågar installeras. År 1950 finns åtta sågar som sköts av en man på varje skift.

1948
inköps en stor mastkran från Tjurkö i Blekinge som helt kommer att förändra lagring av blocksten och påbänkningen av vagnar till ramsågeriet.

1951
byggs en ny slip- och kantsågshall som blir kallad Västerslättfabriken. Fabriken byggs av arbetarna själva i kalksten och fribärande takspant gjutna i Stockholm som fraktas med skutor till Sandvik. Disponent Persson är en driftig och energisk affärsman som ser till att det rationaliseras på många områden.

Under 50-, 60- och 70-talet arbetar man i treskift och den sågade mängden blocksten uppgår under dessa år till mellan 180- 220 kubikmeter sten per månad.

1954
investerar man i en gaffeltruck vilket gör att bilarna kan lossas och lastas mycket enklare, och man bygger en bana för sortering av sågskivor. Vidare bygger man personalrum som senare flyttas i samband med att ny matsal och personalrum byggs. Brottarbetarna får motorkranar och borrmaskinerna drivs med tryckluft från en kompressor.
Verkmästare Ivar Mårtensson övertar ansvaret för den nya Västerslättfabriken och även för ramsågeriet. Verkmästare Gustav Mattisson basar över den nya stenhuggareverkstaden med kantsåg och slipmaskin som byggs till vid hyvleriverkstaden i Märserum. Gustav Mattisson pensioneras år 1958 av åldersskål.

1960
År 1960-61 avlider Disponent Erik Persson endast 48 år gammal efter en svår sjukdom. I fråga om arbete kan man säga att han bokstavligen bränner sitt ljus i båda ändarna. Han är alltför intensiv och hänsynslös mot sig själv och stupar i ordets sanna bemärkelse på sin post.
Tage Sjösten blir utnämnd till ny Disponent och vidareutvecklar företaget med moderna maskiner for slipning, kantsågning och diamantsågning. Tage Sjösten leder företaget till år 1980 då han ålderpensionerades.
Företaget expanderar och får bland annat stora arbeten till Nordiska Muséet i Stockholm med stenhuggeriarbeten av fasader och ornament.

1966
en stenhuggareskola startas 1966 i de gamla personallokalerna.

1975-76
Efter Direktör Holmqwists död äger Björn Ditzinger företaget en kort tid före konkursen 1975-76. En rekonstruktion sker samma höst. Nu drivs fabriken en kort tid av Direktör Mikaelsson och därefter av Fabrikör Bengt Fredriksson fram till den stora branden.

1987
En stor brand totalförstör ramsågeriet, reparationsverkstaden och vattenpumpstationen. Bengt Fredriksson investerar betydande summor i företaget de sista åren före branden.

De stora förändringarna i Sandviks Stenindustri sker år 1987 när Industri AB Ölandssten säljs till Optimus AB som även köper Ölands Sandviks Bruk AB vilket resulterar i en sammanslagning av nämnda fabriker. Alla maskiner, lager samt personal flyttas till Industri AB Ölandsstens lokaler och namnet ändras till Ölandssten AB med P. O. Wall som VD och Bernt Karlsson som platschef. Denna utförda sammanslagningen har, förutom konkurrensförhållandet, den fördelen att maskiner och bergbrotten kan drivas mer rationellt. Markområden och lokaler som inte skulle komma att användas för den framtida driften avyttras. Under de senaste åren har en ny stenhuggeriverkstad och lagerbyggnad tillkommit där flerklingskantsåg och en större automatslipmaskin har installerats.

1992
Sedan år 1992 tillhör Ölandssten AB AP-sten gruppen som ägs av bröderna Rolf och Jan Lundmark i Investment AB Företagsvärlden. VD är Göran Falk och antalet anställda är 37 st.

2003
Byter företaget namn till A P STEN Byggsten.

2005
Sedan 2005 heter företaget Naturstenskompaniet Sverige AB.


Källor:
delar ur skrift sammanställd av Ove Nilsson, Gösta Lundgren och Bernt Carlsson för Naturstenskompaniet, samt
“Persnäs socken i stenriket” Persnäs Hembygdsförening