Efter 1934
en ny verkstad byggs upp efter branden vid Ernst Karlsson Stenhuggeri & Stensliperi, med ramsåg, kantsåg och slipmaskin. De drivs med råoljemotor och, under kriget, med vedeldad ångmaskin.

1939
kommer “elektriciteten” till norra Öland och nu installeras elektriska motorer för driften.

1944
blir Ernst Karlssons Stenhuggeri till salu sedan ägaren avlidit. På en offentlig auktion i juni samma år inköps företaget av John R. Mikaelsson från Kalmar för 42.000 kronor vilket belopp i fortsättningen kom att bli aktiekapitalet i Industri AB Ölandssten. AB John R Mikaelsson & son har sedan flera år haft affärskontakt med Ernst Karlsson genom inköp av gravvårdar i kalksten som Mikaelssons saluförde genom sin försäljningsorganisation. Denna tillverkning blir en av hörnstenarna i Ernst Karlssons lilla företag.

Det nya bolaget får namnet Industri AB Ölandssten. VD blir från starten Göte Mikaelsson och huvudkontoret förläggs till Oddfellowhuset i Kalmar där de Mikaelssonska företagen har sitt kontor. Fabrikschef på Öland blir Bernhard Karlsson. De närmaste 3-5 åren efter köpet innebär en betydande förändring. Nytt såghus uppförs, helt byggt i sten där det efter hand installeras fem ramsågar av typ Westergren.

1950-talet
De övriga byggnaderna rustas upp och nyare moderna maskiner för kantsågning, slipning och hyvling installeras. I början av 1950-talet börjar man i bergbrotten använda tryckluftmaskiner för borrning vid brytning av block. Motordrivna lyftkranar inköps eller tillverkas i den egna smedjan för att underlätta det tunga arbetet, både i bergbrotten och fabriken.
De närmaste åren utökas den övriga maskinparken med två större lastbilar och gaffeltruckar både för den interna hanteringen och för transporter till olika byggplatser i landet.
Med dessa investeringar i byggnader och maskiner kom produktionskapaciteten att på några få år att öka till det tiodubbla.

1955
har bolaget 65 personer anställda i bergbrott och fabrik med en omsättning på ca 1,1 miljon kronor.

1960
Utlastningen till skutor som skett från hamnen i Sandvik upphör stegvis för att på 1960-talet vara helt borta.

1962
installeras ytterligare två ramsågar av typ “Maskinmekano” i det tillbyggda såghuset.

1973
blir Bernt Karlsson fabrikschef efter sin far som då avgår med pension.

1975
investeras i en ny automatisk slipmaskin från Italien, vilken kom att ersätta tre av de gamla maskinerna.

1977
Året 1977, i samband med Göte Mikaelssons pensionering, säljs företaget till Rolf Sjöström vilken sedan många år äger och driver ett företag i Åketorp där han sysslar med trädgårdsstenbearbetning.

1981
installeras en automatisk kantsåg i den utbyggda slipverkstaden. Tre år senare, 1985, görs den kanske största investeringen och kapacitetsökningen med en stor diamantsåg som kom att ersätta flera av de gamla sandsågarna. Vid bergbrotten kompletteras utrustningen med större lastmaskiner för brytning av block samt för avrensning av skrotsten.

1987
De stora förändringarna i Sandviks Stenindustri sker år 1987 när Industri AB Ölandssten säljs till Optimus AB som även köper Ölands Sandviks Bruk AB vilket resulterar i en sammanslagning av nämnda fabriker. Alla maskiner, lager samt personal flyttas till Industri AB Ölandsstens lokaler och namnet ändras till  Ölandssten AB med P. O. Wall som VD och Bernt Karlsson som platschef. Denna utförda sammanslagningen har, förutom konkurrensförhållandet, den fördelen att maskiner och bergbrotten kan drivas mer rationellt. Markområden och lokaler som inte skulle komma att användas för den framtida driften avyttras. Under de senaste åren har en ny stenhuggeriverkstad och lagerbyggnad tillkommit där flerklingskantsåg och en större automatslipmaskin har installerats.

1992
Sedan år 1992 tillhör Ölandssten AB AP-sten gruppen som ägs av bröderna Rolf och Jan Lundmark i Investment AB Företagsvärlden. VD är Göran Falk och antalet anställda är 37 st.

2003
Byter företaget namn till A P STEN Byggsten.

2005
Sedan 2005 heter företaget Naturstenskompaniet Sverige AB.


Källor:
delar ur skrift sammanställd av Ove Nilsson, Gösta Lundgren och Bernt Carlsson för Naturstenskompaniet, samt
“Persnäs socken i stenriket” Persnäs Hembygdsförening