Gillberga Stenbrott
Du befinner dig mitt i stenriket. Här har stenbrytning pågått sedan 500-talet, i större skala sedan 1100-talet. Stenbrytning tillsammans med boskapsskötsel och fiske har varit ölänningens huvudsakliga försörjning.

Man bryter röd och grå kalksten som i stort sett används till samma saker idag som på medeltiden, det vill säga som byggnadsmaterial till kyrkor och andra monumentala byggnader, till utsmyckningar som dopfuntar och portaler.

Man må tycka att de gamla stenbrotten skurit ärr i naturen, men de är likväl viktiga spår av en mycket lång tradition på Öland och har stort kulturhistoriskt värde.