På byvandring i Hallnäs

posted in: REPORTAGE | 0

Byvandring i Hallnäs 2014
Efter en dag med högst varierad väderlek är det dags för avfärd mot Byvandringen i Hallnäs. Det blir god uppslutning vid samlingsplatsen – och första anhalten – socknens idrottsplats och hjärtat för Persnäs AIF, Solvallen.

Ordförande i Hembygdsföreningen, Anna-Karin Nilsson, hälsar oss välkomna till allra första byvandringen i Hallnäs. Anledningen till att det inte blivit av tidigare här är att man länge klurat på hur man skulle kunna genomföra en byvandring längs socknens allra längsta bygata, Hallnäsgatan.

Många har tagit bilen, och nästan lika många cyklar idag.
Vädret slår om och erbjuder plötsligt en stabil kvällssol.
Byvandring i Hallnäs 2014Bernt Johan tar därefter vid. Vi korsar fotbollsplanen och stannar till vid byggnaderna.
På sitt skojfriska sätt berättar Bernt Johan kort om Persnäs AIF, om oförglömliga matcher genom tiderna, om sitt eget engagemang i föreningen sedan 15-årsåldern, och om hur har råkade elda upp föreningens tvättstuga och hur man nyligen återuppbyggt den. Och sist men inte minst om Persnäsbingon – femtioåringen som förnöjer spelande från
när och fjärran varje torsdag i Persnäsgården.
Vi tar våra olika färdmedel och åker en bit fram längs Hallnäsgatan, stannar i dikesrenen efter kröken och samlar ihop oss.
”Vi måste väl intill” kommenterar någon ”så vi får se det i sin storhet.”
Några sneglar på äldstemannen i socknen, David 90, men han har inte samma uppfattning som vi. Han cyklar ikväll.
Byvandring i Hallnäs 2014Sagt och gjort. På ett spritt led vandrar vi ut över ängarna, in på betesmarker och fram till Rynings Kors. Historien om kronofogdar förr och speciellt fogden Ryning berättas och många går fram och känner på det flera hundraåriga stenkorset.

Färden går vidare ut mot Hallnäs udde. Vi parkerar vid det höga sjömärket i kalksten och fortsätter till fots ut mot sjöbodarna längst ut på udden. I en av trädgårdarna brer vi ut våra filtar för pick-nick.
Byvandring i Hallnäs 2014Hällnäskärringen byggdes till på höjden 1868, får vi veta, så troligen är nedre delen mycket äldre.
”Hallnäskärringen, förresten” inflikar Harald ”jag har då aldrig kallat henne annat än Bååka” Man resonerar en stund kring detta, att man kanske eldat här för att få båken att synas.
”Men inte på kalkstenen…” tillägger någon ”…för då spricker den, så i så fall framför.”
Fyra bodar finns på Hallnäs udde. Två ägs av Åkerbo Hembygdskrets. De andra två kunde vi med ortsbornas hjälp så småningom hitta ägare till.
Samtalet fortsätter vidare om militärens och kommunens ägande av uddar och sjömarker.
Det handlar också om trädbevuxna eller trädfria marker, och om blommor och blader.
Alla har sin bit att bidra med och det är en avspänd stämning.
Tack till alla inblandade och till Persnäs Hembygdsförening som arrangerade denna minnesvärda kväll.