Gillberga raukar på vintern

Tio meter över havslinjen, strax norr om Jordhamnsalvaret finns en grupp raukar längs landborgskanten. Av läget att tyda fick de sin form under en period då vattennivån låg betydligt högre än idag. Raukarna hann då inte riktigt utvecklas färdigt som raukar, om man kan uttrycka det så, utan blev egentligen bara raukämnen. Men tack vare raukarnas utsökta läge högt uppe på landborgskanten bör man ändå skatta dem högt. Den mest kända rauken här kallas Gillberga Hors.

FAKTA OM RAUKAR
Rauk är ett gammalt fornnordiskt ord. En rauk bildas när kalksten vid strandlinjen eroderas av havet. Det tar många, många år för en rauk att “mejslas fram” av havet. Raukar är vanliga på Gotland. På Öland finns en rad raukar i Byrum alldeles vid stranden, men raukar finns även högre upp på landborgen som till exempel här i Gillberga.