SOPHÄMTNING – NYA HÄMTNINGSTIDER 2018!
Sopor hämtas varannan vecka. I Persnäs socken sker det på vissa ställen jämn vecka och på andra ställen udda vecka.

Måndagar udda vecka sker tömning på följande platser i socknen:
Sandvik, Legenäs, Lundeby, Trosnäs, Gamleby och Frönäs. Förmodligen också Persnäs by.

Torsdagar jämn vecka sker tömning på följande platser i socknen:
Gillberga, Stenninge, Lilla Horn, Österskogen, Gunnarstorp och Hörlösa.

Fredagar jämn vecka sker tömning på följande platser i socknen:
Knisa, Södvik och Hallnäs

Sopkärlet placeras med hjulen mot fastigheten!

GRÖNA PÅSEN
I gröna påsen slänger du skal och ben, matrester, kaffe och tesump, frukt och grönt samt matfett. Gröna påsen lägger du i soptunnan. Knyt ihop påsen med dubbelknut! Påsen sorteras sedan ut optiskt. Ditt matavfall återvinns till biogas och biogödsel!


FÖR FRITIDSFASTIGHETER
sker ordinarie tömning av sopor under veckorna 16 – 41, enligt schema ovan.


ÅTERVINNINGSSTATION i PERSNÄS
Närmaste återvinningsstation för hushållssopor hittar du längs västra kustvägen, alldeles norr om Sandvik. Här finns sortering för:
Tidningar och trycksaker, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt för färgat respektive ofärgat glas.


STÖRRE SOPOR TILL ÅTERVINNING

BÖDA ÅTERVINNINGSCENTRAL
0485-221 48
Öppet:
Torsdag och fredag 9.00 – 16.00
Första helgfria lördagen i varje månad 9.00 – 12.00
Helgdagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton är det stängt.

KALLEGUTA ÅTERVINNINGSCENTRAL
0485-710 57

Öppet:
Tisdag och torsdag 10.00 – 18.00
Onsdag och lördag 9.00 – 16.00
Fredag 9.00 – 15.00
Måndag, söndag och helgdag stängt, liksom påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

För mer info: www.borgholmenergi.se