APRIL / MAJ
När vårbruket kan ta sin början beror mycket på väderlek. Marken måste ha torkat till så att den bär ute på åkrarna och det ska vara tillräckligt varm i jorden. Men när vårbruket sätter fart blir det en av bondens mest intensiva perioder på hela året och det kommer att pågå under flera veckor. Det blir ofta tidiga morgnar och sena kvällar ute på åkrarna.
Man harvar för att jämna till fåror efter höstens plöjning och förbereder en såbotten. Sedan sår man. Det händer att man jämnar till även efter sådd, dels för att få fukten att stanna kring fröna, dels för att hålla undan sten från skördetröskan vid kommande skörd. Det gör man med en vält.

Man gödslar. Antingen före harvning och sådd, eller på de åkrar man sådde och som börjat grönska redan innan vintern.
Man sätter potatis.

MAJ
Första veckan i maj brukar vara bra tid att släppa ut djuren som stått inne under vintern. Frostnätterna ska nu vara förbi. Innan djuren släpps ut ser man över betesmarkerna. Man hägnar nytt och lagar stängsel som är trasigt.
Man fortsätter gödsla och skyddar grödor mot skadedjur, ogräs och svampangrepp och ser till att grödorna växer som de ska.

JUNI
I början av juni kommer bonden nästa hektiska tid – första vallskörden. Det är den som är av bästa kvalitet. Man skördar om möjligt vid torr väderlek. Slår man vall för hö ska höet ligga och torka, vändas och sedan pressas till balar eller tas in som löshö.
Idag gör man ofta ensilage av vallen. Man pressar till stora rundbalar som sedan plastas in och som man kan se ligga som stora “bondägg” på åkrarna. I plasten konserveras höet och saftigheten bevaras på ett helt annat sätt än i torkat hö. De som äter ensilage är kor och hästar.

JULI
Man tar andra skörden på vallen.

Augusti månad
AUGUSTI

I augusti månad skördar man spannmål.

SEPTEMBER / OKTOBER
Man skördar potatis, och om eftersommaren har varit bra så att tillväxten varit god kan man ta en tredje skörd på vallen.
Fodermajsen är mogen för skörd. Fåren ska klippas.
Frosten visar sig ibland och det är då dags att ta in de sista djuren.

Bondens år - majs

 

NOVEMBER
Man plöjer och förbereder marken för nästa år.

DECEMBER / JANUARI / FEBRUARI
Under dessa månader röjer man markerna för att hålla landskapet öppet.