Gillberga raukar
På Ölands allra smalaste ställe finner du Persnäs socken. Naturen här är ytterst varierad för varje smakriktning. Den säregna klippkusten i väst, stenkusten, är ett värdefullt kulturlandskap i Sverige. Dess karga stenmarker som i försommartid brinner av blåeld gränsar till ett av de största alvaren på norra Öland. På landborgskanten i närheten av Gillberga finns ett område med raukar med vid vy ut över Kalmarsund. Mer österut finner man lummiga lövskogslundar och odlingsmark. Här finns flera olika jordtyper, några riktigt bördiga, tack vare inlandsisens framfart.

Östra kustlinjen är flack och flikig och erbjuder sjömarker med uddar och grunda vikar som ger landskapet en mildare framtoning.
Det bästa av allt är att mångfalden finns inpå knutarna.