Befolkning i Persnäs socken

2015 – 459 personer
Av dessa är 43 personer yngre än 18 år
225 personer är mellan 18-64 år
191 personer är över 65 år.
Fördelningen mellan kvinnor och män är dock inte känd, likaså hur siffrorna för in- och utflyttning ser ut.
Så många som 42% väljer att bo kvar i Persnäs efter 65 år.

År 2004 — 586 personer
År 1980 — 817 personer
År 1949 — 1.239 personer
År 1890 — 1.948 personer
År 1850 — 1.373 personer
År 1810 — 939 personer