tidsresa1906-19Helen Eklund, Kalmar Läns Museum:
– Det handlar om liv, lust och lärande! Kulturmiljön är en fantastisk resurs i undervisningen. Med tidsresorna vill vi göra människor delaktiga i ett levande kulturarv som på det viset bevaras, används och utvecklas. Man kan använda tidsresorna för att reflektera över viktiga frågor i vår samtid.