RUM & FRUKOST

Södviks Gästgivaregård
Gamla vägen 35
Södvik
0485-263 90
0708-303 464
www.sodviksgastgivaregard.se