Tillfälligt högt vattenstånd

posted in: PERSNÄSNYTT | 0
Skäret i HallnäsSaxat från Borgholms Kommuns facebooksida idag:
SMHI har utfärdat en vädervarning gällande högt vattenstånd för Ölands norra och västra kust.
Varningen är i gul nivå (den lägsta) och innebär att vattenståndet stiger ca 70 cm över medelvattenstånd. Stigningen kommer ske kortvarig under onsdag 23/2 vilket kan orsaka lokala översvämningar.
SMHI bedömer att följande kan påverkas:
•  Risk att lågt liggande kajer, bryggor, vägar eller byggnader översvämmas.
•  Den segelfria höjden under broar minskar, och förtöjda båtar eller fartyg kan skadas.
•  Känsliga kuststräckor kan utsättas för erosionsskador.