Det planeras för fler byggen i Sandvik

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Sandviks Hamnkrog planerar att bygga till i form av en suterrängbyggnad med en kupförsedd våning mot land och tre våningar som vetter mot havet.Totalt planerar man sex lägenheter i byggnaden.
Från havet kommer förmodligen byggnaden synas minimalt, då Hamnkrogens befintliga hus är i jämnhöjd med den tänkta byggnadens tak.

Om byggnadsstilen får man tycka vad man vill, men redan stenindustrins gamla kontorsbyggnad blandade upp Sandviks pittoreska små fiskarstugor med en mera modern typ av hus – låt oss kalla den ”bunkertyp”. Och så har det ju också blivit i dagens Klintområde.
Vill du se fler ritningar klicka här!