Filadelfia firar hundra år

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

I år fyller Filadelfiaförsamlingen i Södvik hundra år. Jubiléet har firats under en helg i oktober, och man bjuder vidare in till kroppkakefest för att ytterligare fira. Filadelfia är en aktiv församling med sångstunder, gemenskapsträffar och cafékvällar varje vecka. Församlingen har huserat i samma lokaler i Södvik sedan 1932, då huset byggdes, men historien börjar en bit bort, läs vidare;

KORT HISTORIK OM FILADELFIA I SÖDVIK
I augusti 1917 samlades fjorton personer i Sandvik för att bilda Filadelfiaförsamlingen. Anselm Bergén uppförde kapellet tillsammans med medlemmarna på Södra Långgatan i Sandvik. Församlingen fick under trettiotalet även lokaler i Källa och Östra Greda.

Tyngdpunkten av verksamheten låg från början i Sandvik, men flyttades alltmer till Södvik där ett nytt kapell uppfördes 1932. Detta kapell kom så småningom att bli centrum för församlingen, vilket det också är ännu idag hundra år senare.

1917 bildades församlingen av 14 personer
1967 hade församlingen så mycket som 117 medlemmar
2017 består församlingen av ungefär 40 aktiva medlemmar (som idag heter Södviks Pingsförsamling. Det har vi fått påpekande om, och vill därför nämna, så att inte förvirring uppstår. Byggnaden i Södvik heter dock fortfarande Filadelfia. Reds anmärkning)

(1938 flyttades det gamla kapellet i Sandvik till nuvarande plats, dvs norr om kvarnen. 1984 såldes lokalen och blev istället privatbostad.)

Vi på Persnäsportalen gratulerar jubilaren och önskar många fler fina år framöver!

KÄLLA HISTORIK: OLLE EDELBRING 1999