ICA Trossen vidare framåt

posted in: PERSNÄSNYTT | 0
Planering för nya ICA Trossen, Sandvik
Persnäsportalen fortsätter att citera senaste nytt från ICA Trossens egen facebooksida, där man glädjande nog meddelar följande:
”Tack alla för det fantastiska intresset, stödet och uppslutningen vi fick på informationsmötet i Sandvikslokalen!
Det som har hänt sedan dess är att vi får köpa de tilltänkta tomterna. Vi har insett att detta är det enda alternativet av plats. Nära byns kärna, större butiksyta och fler parkeringsplatser för att kunna öka omsättningen är en förutsättning.
Vi har sökt förhandsbesked från kommunen. Dom kommer att skicka ut förfrågan till sakägarna. Vi vädjar nu till er som får en förfrågan att så snabbt som möjligt svara o skicka in till kommunen. För tiden är väldigt knapp, så varje dag har betydelse för om vi ska hinna eller inte. Två viktiga och mycket avgörande möten är inbokade de kommande två veckorna.
Under tiden kämpar vi på med tillstånd för en det ena och en det andra som också tar tid. Tyvärr kan man ju inte stanna klockan för att spara tid…”
Vi fortsätter kontinuerligt att följa planeringen framöver.
Bilden visar ritning över ny tänkt lokal och tillhörande parkeringsplats mm.