Det grävs och grävs…

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Grävning för ledningar till avsaltningsverket i Sandvik
På långa sträckor grävs det nu för vattenledningar till Sandviks avsaltningsverk. Från Sandviksrakan hörs ett envetet knackandet mot stenen vida kring. Och det gäller att ha tålamod, för det kan näpperligen vara lättgrävt mitt ute på alvarsmarken. Arbetsgången ser ut att vara sådan att en grävmaskin ”går före” och skrapar av den futtiga jordmån på någon knapp decimeter, och lägger den åt sidan. Efter kommer en grävare som tar vid genom kalkstensgrunden. Bara att hugga i alltså.
Lycka till! Tur det finns maskiner idag.