Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

FiberNu drar Borgholms kommun igång projektet ”Handlingsplan för fiberutbyggnad i
Borgholms kommun”.
− En framtidssäker infrastruktur med snabbt bredband är en gemensam
angelägenhet med många intressenter där kommunen har en viktig roll. En väl
förankrad handlingsplan ger aktörerna möjlighet att dra åt samma håll, säger
Sofie Loirendal, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och del av projektets
styrgrupp.
I kommunens bredbandsstrategi är målet att 100 % av de bofasta bör ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. I oktober 2015 hade 16 % av
hushållen i Borgholms kommun tillgång till bredband via fiber (PTS
Bredbandskartläggning 2015). Samtidigt visar resultatet från
Kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för landsbygdsutveckling på norra Öland
att tillgång till bredband (företrädesvis fiber) har hög prioritet.
Projektet inleds med ”faktainsamling”, vilket innebär att med hjälp av berörda
intressenter fånga erfarenheter, behov och intresse för att samverka till gagn för
fiberutbyggnad i Borgholms kommun.
Vi kommer att behöva kontakta många olika aktörer säger projektledaren
Torbjörn Cederholm. Det handlar om lokala fibernätsprojekt, kommunens
förvaltningar, näringslivsföreträdare och andra som har potential att bidra med
underlag och åtgärdsförslag utifrån erfarenheter, behov och planer för framtiden.
Längre fram kommer åtgärdsförlagen i handlingsplanen att förankras hos
intressentkretsen innan slutrapporten skrivs.


PROJEKTFAKTA
Projekt: Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun
Projekttid: Maj – augusti 2016
Beställare: Kommunstyrelsen
Styrgrupp: Henrik Linnarsson, Näringslivsutvecklare;
Sofie Loirendal, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (FÖL);
Niklas Palmquist, IT-chef
Projektledare: Torbjörn Cederholm, Projects Matter
Projektkontakt: fiber@borgholm.se