Fibertider i Persnäs och Källa socknar

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Fiber till Persnäs och Källa - Foto: IP OnlyNu fortsätter fibersatsningen på norra Öland

Vi välkomnar alla berörda till öppet informationsmöte. Intresseföreningen Öland Kust till Kust har ingått samarbete med fibernätoperatören IP-Only/byNet i syfte att förse boende och företagare i Persnäs och Källa socknar med kraftfullt bredband via fibernät. Satsningen omfattar 1120 fastigheter i de båda socknarna. Tanken är att bygga ett öppet fibernät GSF (GrannSamverkan Fiber).
På mötet presenteras projektet av representanter från projektgruppen ”Fiber i Persnäs och Källa socknar” och IP-Only/by Net.
Tid och plats för informationsmötet hittar du här under Aktuellt i mars!

För mer information kontakta:
Per-Ola Svensson
Kontaktperson ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”
fiber@kust-kust.se
0705-736892

Simon Petersson
Kontaktperson IP-Only/byNet
simon.petersson@bynet.se
0735-414573
Information finns även på:
www.kust-kust.se/utvecklingsprojekt/fiber
www.oland.ip-only.se
www.bynet.se