Fullsatt frukostmöte för landsbygdsutvecklingen

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Frukostmöte i Sandviks Hamn med Ilko Corkovic och Tomas LindDet var fullsatt på Sandviks Fisk och Hamnköks inglasade uteservering när borgholmspolitikerna Ilko Corkovic (S) och Tomas Lind (FÖL) från ”Beredningsgruppen för landsbygdsutveckling på norra Öland” sammanfattade projektläget. Det var i våras som representanter för Borgholms politiska partier bjöd in till sockenträffar, bland annat i Persnäs bygdegård. En mängd kreativa idéer, skarpa behovsformuleringar och behjärtansvärda önskemål fångades upp. Bearbetningen av materialet pågår och ska resultera i en åtgärdsplan som ska presenteras för kommunfullmäktige i oktober. Syftet är att skapa en hållbar och positiv utveckling för norra Öland.
Ilko och Tomas sammanfattade växelvis läget från sockenträffarna där tyngdpunkterna naturligt nog hamnat på frågor om datakommunikation och fiber, mobiltillgänglighet, skolor och barnomsorg, företagsklimat, kommunikationer, telefoni och mobilnät. Här adderades även frågor om hälsovård, äldreomsorg och vattenförsörjning liksom den kluriga nöten att motivera utflyttade ungdomar att flytta tillbaka till Öland (och då helst till norra Öland).
Helt klart är att många engageras av möjligheten till höjd servicenivå inom många viktiga samhällsfunktioner. För så mycket mer att önska när det gäller norra Ölands basala livskvalitet finns ju inte, det är nog alla ruskigt ense om, eller hur? Det handlar mest om att se framåt och tillgodose de behov som möjliggör inflyttning, trygg tillvaro och tillväxt.
Borgholms kommun som vintertid har en fast befolkning på cirka 10 700 personer, ökar under sommarmånaderna till drygt 200 000 personer. Det är en ”kameleontsvängning” som kräver en infrastruktur med resårband. Små behov på vintern som på sommaren töjs ut maximalt…
Mötet i Sandvik andades försiktig positivism. Att det är vi själva som kan välja mellan att gräva negativt eller att bygga på styrkor. Vilket vill vi välja? Kanske som eminente mötesarrangören Torbjörn Cederholm från Öland Kust till Kust Intresseförening uttryckte det: Vi har inte problem, vi har potential!

Vill du vara med och utveckla norra Öland och ventilera dina hjärtefrågor är det ett öppet möte med delårsboende och fritidshusägare den 22 juli kl 11.00 i S:t Olofs kapell i Byxelkrok. Ett starkt tips är också att gå in på kommunens hemsida www.borgholm.se och fylla i en intresseanmälan om fiber (sök på fiber). Ju fler som talar om sina önskemål desto större kraft i ett genomförande.

Till frukostmötet nästa onsdag kommer gillbergaförfattaren Åke Axelsson och berättar skrönor om sommargäster, Oscar Wilde och Brazil Jack. Låter spännande!
/ Elisabeth Öhman