Telemast i Sandviks Hamn?

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Mobilmasten i Sandviks hamnEn bygglovsansökan för mast avsedd för telekommunikation är inlämnad till Borgholms kommun. Placeringen för masten uppges vara på Persnäs-Sandvik 1:1, det vill säga i hamnen. Närmare bestämt intill piren, bakom tredje sjöboden från hamninloppet räknat. Bygglovet avser en mast på 22 meter med tillhörande teknikbyggnad och placeringen av dessa. Montering och användning av masten behöver ej bygglov.
Berörda grannar får nu tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Tiden för yttrande ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 14 juni.
Ritning på planerat bygge finns hos Borgholms kommun.

Persnäsportalen tog kontakt med Borgholms kommun och fick detta svaret;
– Det är Telenor som står bakom bygglovsansökan som omfattar en telefonmast för mobil- och datatrafik, förtydligar byggnadsinspektör Kaj Niklasson på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Om och när masten sätts upp och när den kan vara färdig att tas i bruk är inte klart. Blir det överklaganden kan beslutet dra ut på tiden. Vi avvaktar först den 15 juni innan nästa steg tas. / EÖ
Kommunen skickade även över bygglovsansökan som du kan ta del av här!

Bildtext: Mobiltäckningen på norra Öland är en het fråga. Operatörerna säger oftast en sak, verkligheten visar en annan. Är bättre täckning värt priset av en hög mast i hamnen? Ja, det är frågor som diskuteras bland annat på flera lokala Facebook-sidor just nu.
Foto: Telenor.