Kreativa idéer på sockenrådsträffen

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Sockenrådsträff i PersnäsgårdenI onsdags den 29 april var det turnébesök av den tillfälliga fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling på Norra Öland. Cirka 25 personer kom till bygdegården i Lilla Horn där Ilko Corkovic, Per Lublin, Lars-Erik Larsson med flera borgholmspolitiker (och tjänstemän) rattade kvällens sockenråd. Beredningen har tidigare besökt Böda, Föra och Högby innan det är dags för avslutande möte i Alböke den 6 maj. Syftet är att ta reda på vad de boende anser vara viktiga frågor för en positiv utveckling av norra Öland. Efter vårens turné väntas en uppföljning i höst där man har möjlighet att addera på fler idéer. Det hela ska sedan mynna ut i en åtgärdsplan med konkreta förslag.

Sockenrådsträff i PersnäsgårdenKvällens huvudfrågor var ”Hur ska norra Öland bli mer attraktivt för permanentboende och vilka styrkor och möjligheter har vi för att nå dit”? Det grupparbetades flitigt kring frågorna och många intressanta förslag presenterades på blädderblocket. Fungerande internet och mobiltäckning, vattenförsörjning, kommunikationer, sjukvård och skolor var några större viktiga parametrar för utvecklingen av norra Öland. Bland styrkorna i Källa/Persnäs nämndes givetvis den storslagna naturen med både sten och sand, men även allt positivt som lokala företagare erbjuder som ICA-affärerna, Silverstrands, Ninnis Kroppkakor, Hagelstads Ost med flera. PAIF med bingon, Gillberga Stenbrott, Sandvik, Café Agnes, Kalvhagen, golfbanan, ja, listan blev lång på allt unikt som Källa/Persnäs erbjuder.
Följ sockenrådsträffarna på Facebook/Landsbygdsutveckling Norra Öland. Beredningen vill gärna ha in fler idéer och synpunkter!
/ EÖ