Nu är vi 459 Persnäsbor!

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Befolkningsmängd i Persnäs sockenIdag finns det 459 personer skrivna i Persnäs socken.
Av dessa är 43 personer yngre än 18 år, 225 personer är mellan 18-64 år och resterande 191 personer är över 65 år. Fördelningen mellan kvinnor och män är dock inte känd, likaså hur siffrorna för in- och utflyttning ser ut. Det kräver djupare analyser, hälsar Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun.
Men att så många som 42% väljer att bo kvar i Persnäs efter 65 år kanske kan tyda på att livskvaliteten är så attraktiv att man föredrar att tillbringa pensionsåldern här.
Bra betyg, eller hur!

Bilden: Så här ser det inte ut till vardags precis i Södvik. Själklart ökar mängden människor i Persnäs under sommaren – och kanske speciellt under Skördefesten som här.
Vill du veta hur statistiken ser ut bakåt, besök länken FOLKMÄNGD i Persnäs här!