Fossiljakten ökar på Öland

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Förbjudet att knacka loss fossiler!Fossiljakten på Öland ökar för första gången på många år. Och det är inte tillåtet att ta med sig fossiler hur som helst från Öland. Det behöver uppenbarligen påminnas om då och då. När det kommer in ekonomi i samlandet av fossil, är det omedelbart förbjudet. Det storskaliga knackandet är det värsta. När man sätter knackande i system för att sedan sälja fossilerna vidare. Proffsknackare bryr sig inte om de knackar i raukar eller gamla grindstolpar, de ser bara den ekonomiska vinningen. I Europa finns butiker som lagerför öländsk fossil, där de till och med är namngivna från den plats de är funna. Tidigare fanns även en butik i Stockholm. Även på Tradera säljs öländska fossiler till höga priser.

Vad är det då som gäller för våra fossiler?

Vem äger stenen där den ligger?
Det gör markägaren.

Gäller inte allemansrätten?
Enstaka minnessten eller fossilbit som saknar ekonomiskt värde kan vara tillåtet att ta hem och kan tolkas in i allemansrätten.

Följande är helt förbjudet och räknas som åverkan eller skadegörelse.
Du gör en välgärning om du polisanmäler detta:

Knackning – att hacka loss från block eller berggrund.
Att ta stenar från stenmurar och andra kulturhistoriska anläggningar.
Att olovligen ta stenar från stenindustrins verksamhet.
Att samla fossil i skyddade områden, till exempel naturreservat och nationalparker.

Var rädd om Öland och håll koll på vår fina kust
– ta registreringsnummer på bilen eller namn och polisanmäl direkt!