Vildsvin i Persnäs?

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Nu finns det tecken på att vildsvin kommit till Persnäs .
Det var onsdagen den 23 juli som Ann Linderhjelm upptäckte att hennes gräsmatta var förstörd av uppgrävda hål. Det skadade området är cirka tio gånger tio meter och hålen några decimeter djupa. I området hade tidigare nattliga höga grymtningar och brölanden uppmärksammats. (ÖB 2014-07-29)
Har du sett vildsvin i Persnäs?
Tipsa oss gärna!
På Facebook-gruppen ”Vildsvinsobservationer på Öland” kan du också göra inlägg och läsa om de senaste vildsvinsrapporteringarna.