Rariteter och mindre vanliga växter

För ganska många år sedan tog Åke Lundqvist mig med till en intressant växtplats i utmarkerna mellan Gunnarstorp och Gamleby. Han ville visa mig ett par rätt sällsynta arter, som fanns där. Den ena var praktsporre Gymnadenia conopsea var. grandiflora, som är en variant av den vanliga brudsporren, men har dubbelt kromosomtal, vilket resulterat i en höjd på 70 – 80 cm och ett blomax på uppemot 20 cm. En del anser den idag som en egen art.

På samma lokal fanns även praktbrunört Prunella grandiflora, som har betydligt större blommor än den vanliga brunörten. För övrigt fanns på denna lokal både flugblomster Ophrys insectifera och enstaka exemplar av honungsblomster Herminium monorchis.
Inte långt från ovannämnda lokal fanns en liten åkerlapp, som idag troligen är helt igenvuxen. I kanten av denna blommade då rikligt ett stort antal växter med mörkt röda ärtblommor. De slingrade sig och klättrade i slånsnåren och på stenmurarna. Blommorna såg ut som mindre luktärtsblommor. Det var knölvial Lathyrus tuberosus, vilken som Lundqvist skriver är ”från tidigare odling kvarstående i renar och ödeåkrar”. Växten odlades förr för sina näringsrika underjordiska knölar.

Jan-Åke Holmbring