Stordjurspraktiserande veterinär Inga EinwallJordbruket är den verksamhet som dominerar i Persnäs. Omkring fyrtio lantbrukare finns i socknen, varav cirka trettiofem har djur.

Socknens totala markyta på 52 kvadratkilometer är uppdelad på:

1.450 ha åker
1.280 ha betesmark, och
63 ha skogsmark
(1 ha = 100 x 100 meter)

Djur som finns i Persnäs socken
Nöt
I Persnäs socken finns nöt av följande raser:
Charolais, Hereford, Simmental, Highland cattle, Svensk röd och vit boskap (SRB) samt Svensk Låglandsboskap (SLB).

Hästar
Här finns hästar av följande raser:
Fjordhäst, Frieserhäst, Varmblodig travare och Shetlandsponny. Bland annat.
Vet du mer än vi, hör gärna av dig! Adressen finns under länken “KONTAKT”.

Får
I Persnäs socken finns får av bland annat raserna: Leicester och Dala sau. Dala sau är en norsk fårras som enligt uppgift endast finns fyrtiotvå exemplar av i Sverige.