Gamla kyrkvägen i Persnäs vårröjs

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Tanken kom från början från ett gästande par på Persnäs Prästgårds Bed & Breakfast 2013. Man hade önskemål om att kunna ta sig närmsta vägen till kyrkan. Då var det helt omöjligt. Den gamla kyrkvägen var totalt igenväxt, kanske ända sedan Kyrkoherde Håkanssons dagar för hundra år sedan, då han på söndagarna for genaste vägen till sin gudstjänst i sällskap med Axel kusk. Vägen leder nämligen raka vägen från prästgårdens grindar till norra kyrkporten.
Hursomhelst lovade Anders Nilsson och Kristina Sunesson på Persnäs Prästgård att vägen skulle vara brukbar till nästa år när paret åter bokade nattrum.
Man fick då hjälp av lantbrukare Ingemar Johansson i Södvik – och hans kättingförsedda traktor – att röja sly. Sakta men säkert banade de sig fram genom hiet och så småningom blev den gamla kyrkvägen efter hårt arbete brukbar som promenadstråk.

Sedan dess har kyrkvägen skötts och hållits efter av Anders och Kristina.
I år var det dock dags för lite grövre insatser i form av röjning. Så i söndags samlades ett gäng från – och på initiativ av – Norra Ölands församling för att röja med såg, kapa träd som fallit över vägen och släpa ihop till högar.

Senare ansluter också en lantbrukare med traktor för att köra bort efterlämnade rishögar. Vägsträckan är omkring åttahundra meter lång. Denna dag spirade några blyga blåsippor, men ganska snart fylls marken av gullvivor medan himlen dämpas av en tunnellik grönska. I änden av vägen skymtar Persnäs kyrka.

Bilderna här är från röjningsdagen 14 april 2019.