Gropen fick lyft vid städdagen

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Storgrop om sommarenVid den årliga städdagen fick Storgrop ett ordentligt lyft i vår. Det är bysamfälligheten med människor från byn som tillsammans brukar städa upp och rensa där så behövs för allas lite extra trevnad. Storgrop har under några år blivit kantad med pilslyer som nu togs bort längs strandlinjen, samt en del nedfallna gamla träd som låg ut i vattnet.
Även lekplatsen vid Skogslyckevägen fick en behövlig översyn och det rensades även vid Östra Södviksvägen den här dagen. Det fräschades också upp i blomplanteringarna vid infarterna.
I mitten på arbetsdagen serverades traditionell fika i Södviks Bageri.