Projektgrupp bildad för fiber

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Fiberkabel i Persnäs och Källa

Intresseföreningen Öland Kust till Kust har beslutat ingå ett samarbete med IP-Only/ByNet i syfte att förse boende och företagare i Persnäs och Källa socknar med kraftfullt  bredband via fibernät.
En enkät skickades ut till medlemmar i föreningen i november månad för att undersöka intresset för fiberkabel och att föreningen ska engagera sig i frågan. Av de som svarade på enkäten var majoriteten för att föreningen engagerar sig och flera var också intresserade av att delta i den lokala projektgruppen. Projektgruppen Fiber i Persnäs och Källa socknar bildades vid ett möte den 27 januari 2016.
 
Projektgruppens medlemmar:
Britt-Mari Erlandsson, Sandvik
Marwin Johansson, Sjölunda
Lennart Königsson, Sandvik
Tomas Lind, Södvik
Per-Ola Svensson, Lundeby (sammankallande)
Elisabeth Öhman, Gillberga
Du kan kontakta gruppen via e-post: fiber@kust-kust.se
 
Till mötet var även flera av vägsamfälligheterna inom området inbjudna för att så tidigt som möjligt knyta kontakter för framtida samverkan. 
Preliminärt kommer erbjudande och information till berörda fastighetsägare att gå ut under mars/april. Även informationsmöten kommer att hållas.
Läs mer om IP-Only/ByNets satsning på fibernät på Öland här!