Fibernät till Persnäs

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Fiberkabel i Persnäs och KällaIntresseföreningen Öland Kust till Kust har beslutat ingå ett samarbete med IP-Only/ByNet i syfte att förse boende och företagare i Persnäs och Källa socknar med kraftfullt bredband via fibernät.
En enkät skickades ut till medlemmar i föreningen i november månad för att undersöka intresset för fiberkabel. Av de som svarade på enkäten var en stor grupp intresserade av att delta i den lokala projektgruppen. Den 27 januari 2016 kommer ett konstituerande möte att hållas med den lokala projektgruppen som föreningen bildar. Planen därefter är att erbjudande och information till berörda fastighetsägare går ut under mars/april. Även informationsmöten kommer att hållas.
Läs mer om IP-Only/ByNets satsning på fibernät på Öland här
Har du frågor eller synpunkter på fiberkabelprojektet, är du välkommen att kontakta föreningen Kust till Kust via e-post på: fiber@kust-kust.se

Bild: IP-Only/ByNet