Avslag för telemast i Sandvik

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Att vi behöver en telemast förmodas att alla som använder mobiltelefon i Sandvik har insett. Men var masten ska placeras råder oenighet om. Telenor vill bygga en 28 meter hög mast för att försörja hamnen. Grannar klagar över placeringen och skapar protestlista. Andra förespråkar god infrastruktur Sandvik inkluderat. Samhällsbyggnadsnämnden svarar enigt nej till placeringen denna gång.
Hur detta kommer att lösas får framtiden utvisa.