Smaken är olika…

posted in: FRÅN BYGDEN | 0

Uppsnappat under Skördefesten 2014:

”Vilka fantastiska saker!” utbrister en medelålders kvinnlig besökare ”Kvinnor kan verkligen!” när hon kikat igenom halva Butik ÖHANDs lokaler i Södvik.

”Ja, här var inte mycket att se” muttrar en äldre man på väg ut från Butik ÖHAND i Södvik.