SOPOR & SKRÄP i Persnäs

GRÖNA PÅSEN en nyhet 2015! 
I gröna påsen slänger du skal och ben, matrester, kaffe och tesump, frukt och grönt samt matfett. Gröna påsen lägger du i soptunnan. Knyt ihop påsen med dubbelknut! Påsen sorteras sedan ut optiskt. Ditt matavfall återvinns till biogas och biogödsel!

SophämtningSOPHÄMTNING
Sopor hämtas varannan vecka. I Persnäs socken sker det jämn vecka.
Onsdagar sker tömning på följande platser i socknen:
Hörlösa, Gillberga, Persnäs och Lundeby t o m Stenningekrysset.
Jordhamn och norra Sandviken (norr om ICA Nära Trossen).
Torsdagar sker tömning på följande platser i socknen:
Stenninge, Sandvik, Hallnäs, Södvik och Knisa.
Sopkärlet placeras med hjulen mot fastigheten!

FÖR FRITIDSFASTIGHETER
sker ordinarie tömning av sopor under veckorna 16 – 41, enligt schema ovan.


ÅTERVINNINGSSTATION i PERSNÄS
Närmaste återvinningsstation för hushållssopor hittar du längs västra kustvägen, alldeles norr om Sandvik. Här finns sortering för:
Tidningar och trycksaker, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt för färgat respektive ofärgat glas.


STÖRRE SOPOR TILL ÅTERVINNING

BÖDA ÅTERVINNINGSCENTRAL
0485-221 48
Öppet:
Torsdag och fredag 9.00 – 16.00
Första helgfria lördagen i varje månad 9.00 – 12.00
Helgdagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton är det stängt.

KALLEGUTA ÅTERVINNINGSCENTRAL
0485-710 57

Öppet:
Tisdag och torsdag 10.00 – 18.00
Onsdag och lördag 9.00 – 16.00
Fredag 9.00 – 15.00
Måndag, söndag och helgdag stängt, liksom påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

För mer info: www.borgholmsenergi.se