FÅGELLIVET KRING MATBORDET

När nätterna är kalla kan vi börja duka matbordet för småfåglarna.
Först fram till matbordet är talgoxen, tätt följd av blåmesen och entitan – eller talltitan. Jag skriver så därför att de båda sistnämnda kan vara lite svåra att skilja även för den som är mer van. Här vill jag nu i efterhand göra ett tillägg; jag har läst mer om talltita och entita. Ser du en av dessa vid matbordet kan du nästan vara helt säker på att det är en entita. Talltitan brukar nämligen inte låta sig bli matad.
En som också är kvickt framme är den klättrande nötväckan.
Därefter kommer gråsparv och pilfink som liknar varandra men som är lättare att skilja. Och så bofink och grönfink.

När snön kommer och det blir svårare att hitta mat kommer fler gäster till matbordet. En och annan koltrast dyker säkert upp och du kan få se en nötskrika. Den större hackspetten kommer när du hänger upp talgbollar.
Domherre, sidensvans tycks komma när kallare väder väntar och kanske får du se stenknäcken. De sistnämnda äter inte så gärna från talgboll eller svåråtkommet matbord utan helst från marken. En ensam rödhake syns då och då.

Talgoxe

Talgoxe

Blåmes

Blåmes

Gråsparvar

Gråsparvar

Pilfink

Pilfink

Talltita

Talltita

Bofink

Bofink

Grönfink

Grönfink

Entita

Entita

Större hackspett

Större hackspett

Koltrast

Koltrast

Rödhake

Rödhake

Domherrar

Domherrar

Stenknäck

Stenknäck

Sidensvansar

Sidensvansar

Nötskrika

Nötskrika

Nötväcka

Nötväcka


Fågelbilder lånade ur boken “Fågelguiden” med tillstånd av konstnären Dan Zetterström