LUSTHUSTYPEN

Tema Öländska dass

Dass med stil - lusthustypenDetta dass i rosa färg är fristående och har karaktären av ett lusthus. Det är beläget i trädgården relativt nära brygghuset som har samma färg och utseende. Det finns således en helhetstanke bakom uppförandet av uthusen på gården. Likaså är både dass och brygghus representativa; dasset kan misstas för att vara ett lusthus. Dassets ålder är svår att fastställa men det är troligtvis byggt någon gång på 1800- talet eller början av 1900- talet eftersom det fristående dasset främst anlades då.
Lokala influenser kan skönjas; kanske har dassets arkitektoniska utformning inspirerats av både prästgårdens rosa flyglar och kyrkans spåntak? Dasset har, med de rosa och röda färgerna och takets utsmyckning, en romantisk
stil. Dasset är även inspirerat av modet vid sekelskiftet 1900 då det var vanligt att hus, som kallades grosshandlarvillor, fick annorlunda takformationer som exempelvis torn och spiror.

/ HW