Måste tavlor ha ett namn?

Journalisten Anders Marell med tavlan Vårvinter Kolstad, som Erich Schwandt målade i mars 1979, och som fungerade som illustrativt exempel på frukostträffen. Foto: Torbjörn Cederholm

Den frågan besvarade journalisten Anders Marell mycket utförligt när han besökte Öland Kust till Kusts frukostmöte hos Sandviks Fisk & Kök. Vädret var obligatoriskt soligt denna onsdagsmorgon när vi fick veta mer om konsten och språket i ett miniatyrperspektiv.

Anders delade generöst med sig av ett blädderhäfte som gav åhörarna en djupare förståelse för vad en tavlas namn kan betyda för konstverket. Anders menade att ett namn, aningen i bestämd eller obestämd form, kan ge en uppfattning om konstnärens syfte med sitt motiv. Om en tavla till exempel får namnet ”Kust” kan den tolkas på ett sätt, om den får namnet ”Kusten” kan den tolkas på ett annat sätt. Hur betraktaren tolkar bilden kan styras av konstnärens språkval, men också av den personliga uppfattningen.

Nästa frukostmöte på onsdag den 25 juli lyssnar vi till Kerstin Fredlund, allmänläkare, med. dr. i livsmedelsvetskap och Susanne Eriksdotter, lantbrukare, Isgärde Kvarn när de kåserar om vetets historia och Ölandsvetets potential på temat ”Från mångfald till enfald… och åter?”

Text: Elisabeth Öhman

 

När Sandvik blev en katedral

”Det är fantastiskt att vara här i Sandvik och lyssna till klassisk musik. Det låter nästan som i en katedral.”
Så beskrev Björn W Stålne välljudet på uteserveringen vid Sandviks Fisk & Kök när Öland Kust till Kust Intresseförening bjöd in till frukostträff på temat ”Måste man vara expert för att lyssna på klassisk musik”?

Nej, det behöver man inte, menade Björn. Och han om någon vet vad det betyder. Som Rikskonserters före detta chef, tillika rektor för Operahögskolan och chef för Musikradion i P2 (och dessutom sommarölänning och Trosnäs-bo) har han ett välstämt musiköra.

Björn lotsade oss smidigt igenom en melodisk komposition av känd tonkonst från klassiska örhängen, vaggvisor och intermezzon. Den tidlösa musikens klanger illustrerades av Björns egna favorittonsättare Mozart, Tjajkovskij, Bach tillika Alvén och Stenhammar.

Nästa onsdag hamnar konsten och språket i ett miniatyrperspektiv då journalisten Anders Marell kåserar på temat ”Måste tavlor ha ett namn?”

Text och bild:
Elisabeth Öhman

Hembygdsdag i Persnäs

Va de häe för sla? Jodå en tvättmaskin, som spare myck arbet, fö fruntimmera, sägs det i spelet. Men många var förundrade.

Psalmsång och fiolspel. Bygdespel och syskonträff. Det var några av ingridienserna i Hembygdsdagen vid museet i Lundeby i Persnäs under söndagen. Dagen inleddes med friluftsgudstjänst ledd av Johan Thelin, med ett hundratalet närvarande.

Ordförande Anna-Karin Nilsson hälsade välkommen, då hon berättade om en vattenkvarn. Göran Sundström, deltidsboende i Frönäs, som tillsammans med ytterligare medarbetare, är den som arbetat med att vattenkvarnen vid museet har blivit färdigställd. Han hade hjälp av Harald Johansson i Hallnäs, med en kran för att få kvarnen på plats. Kvarnen användes tidigare att pumpa bort vatten ur berget intill.

Kaffeservering var så ordnat i Hemvärnsbaracken och utomhus i det vackra sommarvädret. Jimmy Petersson, underhöll så under fikat med musik från sin nyckelharpa. Han har själv byggt sitt instrument och visade under tiden en film om detta.

– Nu sätte vi gång me tvätten, de e myck ida, sa Kerstin Petersson, som både skrivit och regisserat spelet Tvättdagen. Det är som en stor släktfest. Hon har engagerat svägerskan Mia och bröderna Tomas, Göran och Urban. Dessutom kommer by-bon Åke, med traktor och ska tvätta kläder.
– Va fick du för märra, då och fick du sålt koa, sa Kerstin. Jodå affärerna på auktionen gick bra men…
– Häe ska ni får si…sa yngstebror Urban, som har köpt en tvättmaskin. Den spare myck arbet te fruntimmera. Men de tillresta folket undrade om det fungerar…

Tvättdagen fortsatte med besök av fiskaren ”Gusta Anders” som sålde fisk.
– Nu ska vi ha kaffe, sa Kerstin, jag ha me nybaka bull, så varsego…
Publiken tackade skådespelarna med en lång och välförtjänt applåd, vid hembygdsdagen utanför ”Fattighuset” i Persnäs.

Syskonen Petersson från Persnäs by, Göran, Urban, Kerstin och Tomas medverkade i spelet Tvättdagen.

Så meddelas från hembygdsföreningen att det är en byvandring i Lilla Horn den 1 augusti, och att föreningen ordnar med kaffeförsäljning när Kungarallyt kommer till f. d Södviksskolan lördagen den 18 augusti. Museet är öppet till den 19  augusti, fredags- och söndagsfterrmiddag och där går det att bese en fotoutställning från de olika byarna. Det går också att fika i Hemvärnsbaracken vid Skol- och Hembygdsmuseet.

Text och bild:
ÅKE JOHANSSON

 

Information gällande din fiberutbyggnad

Persnäsportalen vidarebefordrar den fiberinformation som fanns länkad till vår egen mailbox i morse. Persnäsportalens huvudkontor finns, som kanske bekant, i Södvik varför delar av informationen kan gälla Södviksområdet;

Hej, IP-Only är den fiberoperatör som byggde flest fiberanslutningar på landsbygden 2017, det kommer vi vara även 2018. Vi fortsätter att investera stort i fiberutbyggnaden i Sverige. Med det sagt är det en stor utmaning att bygga fiber på landsbygden.

Vi har tidigare kommunicerat att vi har varit för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad i landsbygden. Förutsättningarna är helt enkelt svårare än vad vi räknat med. Det handlar bland annat om försenade tillstånd från Trafikverket, insamling av tusentals markavtal, långa avstånd och ofta svårarbetad terräng. Vi tog därför fram nya arbetssätt som är bättre anpassad till landsbygdsförhållanden.

Vi arbetar sekventiellt och etappvis vilket innebär att projektering, upphandling av entreprenörer, alla nödvändiga markavtal, tillstånd, korrekt beställningsantal och geotekniska markundersökningar färdigställs för varje enskilt område innan de påbörjas.

Tidplan för ditt område
Just nu arbetar vi oss vidare delområde för delområde inom kommunen. Ditt område har nu delats in i etapp 1 vilket innebär att byggnationen kommer fortgå under hela 2018. Innan vi påbörjar nästa delområde är det viktigt att alla markavtal och tillstånd är på plats, på så vis kan vi löpande färdigställa och driftsätta hela landsbygden i Löttorp Syd till vårt rikstäckande fibernät. Vi beräknar att färdigställa ditt område under första kvartalet 2019

Vi är väldigt stolta över att ha fått ditt förtroende att bygga ut fiber i ditt område och vi gör allt vi kan för att leva upp till det förtroendet. Vi beklagar att återkopplingen kring tidplanen dragit ut på tiden, det vi beskrivit ovan ska inte ses som en ursäkt, utan som en förklaring utifrån de utmaningar vi mött på vägen och hur vi har åtgärdat dem för att vi ska komma vidare med fiberutbyggnaden i ditt område.

Du kan följa status för ditt område på vår hemsida www.oland.ip-only.se

Har du frågor eller funderingar?
Du är välkommen att besöka vårt kundforum genom att klicka här. Där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se.

Med vänlig hälsning
IP-Only Öland

www.oland.ip-only.se

Fullsatt för Knisa mosse

Det var fullsatt på uteserveringen hos Sandviks Fisk & Kök när Börje Ekstam, fil. dr Limnologi, berättade om Knisa mosse – Ölandsmyren som fredades av en internationell kioskvältare.
Knisa mosse är en av Ölands få odikade våtmarker av stor betydelse för både växter och djur. Historien berättar att drottning Victorias läkare Axel Munthe delade hennes starka engagemang för djur och natur och tillsammans arbetade de för att Knisa mosse skulle fridlysas som naturskyddsområde under namnet Drottning Victorias fågelskyddsområde.
Med åren har mossen växt igen med ag och buskar, de öppna vattenytorna minskat och häckfåglar som svarthakedopping, svarttärna och årta försvunnit.
Det lär ha funnits gädda i mossen under hela 1900-talet. Idag finns ett stort bestånd av sutare i mossen, hur de kommit dit är en gåta då mossen saknar både tillflöden och utlopp. Inplantering är en bra gissning. I början av 2000-talet fanns 50-200 kilo sutare per hektar, vilket innebar en biomassa på upp till 2 ton. Reduktionsfiske har skett, men har fått avbrytas då nya upphandlingsregler införts. Numera söker man att genom slåtter få fler öppna vattenytor i mossen. Förhoppningen är att få tillbaka den forna fågelrikedomen.
Det här var det andra av sommarens sex frukostträffar i arrangemang av Öland Kust till Kust Intresseförening. Nästa onsdag lyssnar vi till Rikskonserters före detta chef Björn W Stålne när han berättar, förklarar och spelar mycket musik på temat ”Måste man vara expert för att lyssna på klassisk musik?”

Text och bild:
Elisabeth Öhman

Sol, ost och getter

I ljum bris och strålande sol startade Öland Kust till Kust Intresseförening säsongens frukostmöten på uteserveringen vid Sandviks Hamn & Fisk. Premiärgäst var Annika Bullus, VD och visionär vid Hagelstad Getgårdsmejeri.

Ett 60-tal åhörare lyssnade uppmärksamt när en mycket engagerad Annika berättade om sitt livskall att arbeta med getter. Hon var 17 år när hon första gången drack getmjölk och den smakupplevelsen bär hon fortfarande med sig när hon idag basar över 300 getter på sin renoverade gård i Hagelstad. En varm kärlek till djur genomstrålar Annikas arbete där hon tillsammans med sin lovordade personal koncentrerar sig på djurhälsa, produktion och modernisering. Djurens välmående står i fokus. Därför är till exempel getstallet nyrenoverat med ett musiksystem som getterna gillar. Mozart är favoritmusiken. Även den nyinstallerade massageborsten är populär.

– Våra 160 mjölkande getter producerar cirka 320 liter mjölk om dygnet som vi tar till vårt mejeri och gör ett tjugotal pastöriserade getmjölksprodukter som ost, mjölk, yoghurt, kvarg, grädde, smör, bredbar creme och den stora nyheten för året: glass, berättade Annika.

Hagelstads Getgårdsmejeri har under de senaste åren utvecklats till en modern anläggning som välkomnar besökare från Europas alla hörn. Väl värt ett besök alltså, och kika gärna in på killingarna som vandrar fritt med sina mammor i getstallet. Annika har till och med låtit bygga en balkong så att åskådare kan få överblick och förundras av getternas njutbara liv.

Nästa onsdag lyssnar vi till Börje Ekstam, fil. dr. Limnologi som berättar om Ölandsmyren Knisa mosse som fredades av en internationell kioskvältare.

Text och bild:
Elisabeth Öhman

Invigning av nya ICA Nära Trossen

Det var verkligen så att människor vallfärdade till Sandvik i lördags när ICA Nära Trossen hade invigning av sin nya butik. Solen strålade från en klarblå himmel, och det blev till en riktig folkfest, ja, det kändes helt klart att traktens givna – och saknade – samlingspunkt är tillbaka från och med denna dag.

En stor skara nyfikna besökare samlades utanför entrén strax före klockan elva. Lite överraskande inleddes invigningen med att en grupp, som vi trodde, kunder kom ut genom butiksdörrarna med varsin ICA-kasse i handen. Det visade sig inte vara ”helt vanliga kunder” utan kören Chorus Mixtus som gjorde entré. Passande nog organiserade de sig i kö utanför dörren, med sidan mot publiken, och inledde med sången ”Kösång”. Flera glada och positiva sånger följde på det.

– Det är Yvonnes dag idag, inledde huvudentreprenören Robert Nilsson från Folke Nilsson Bygg AB, vid mikrofonen. Hon är min stora hjälte, från första spadtaget som togs den femte januari fram till idag. Och det är nog snabbaste tiden någonsin man byggt en ICA-butik på.
Stina Lind, dotter i familjen, tog vid mikrofonen och fortsatte på temat. Några rörande ord om sin mor Yvonne, bland annat om hennes enorma styrka. Stina Lind avslutade, smått rörd, med att berätta hur svår Yvonne är att ersätta, samt att tacka henne för att hon är den hon är och för att hon gör det hon gör.
Sist landade mikrofonen i Yvonne Linds hand som berättade om sina tvivel genom hela processen, risktagandet, om att välja hjärtats väg och att våga tro på framtiden. Hon berättade om allt stöd hon fått på vägen från branden fram till nu från familj och vänner. Från personalen förstås. Och från alla oss kunder. Slutligen framförde hon ett stort tack till alla oss som stöttat hela vägen fram. Som avslutning på talet klipptes bandet till ”vår” nya butik. Av Yvonne själv, förstås. Och vi fick äntligen komma in.

Framför och kring butiken bjöds musikunderhållning och det bjöds på både korv med bröd, bubbel och tårta. Många var de vänner som för dagen hjälpte till med servering. Och för barnen fanns självaste GB-gubben på plats och bjöd på Piggelin. De flesta stannade en bra stund, inte bara för att handla, utan för att umgås och prata en stund. Ja, det blev verkligen en folkfest av stora mått på lilla Öland som pågick till långt in på eftermiddagen.

Yvonne Lind – en sprittande glad butiksägarinna – så som vi oftast är vana att se henne. Välkomna tillbaka säger vi – till dig och till hela din personalstyrka!
Stort lycka till önskar Persnäsportalen!
ÖPPETTIDERNA PÅ ICA TROSSEN ÄR: 8 – 20 alla dagar i sommar
(Undantaget Midsommarafton 8-16 och Midsommardagen 9-20)

Vi vill bara påminna om eldningsförbud!

Det är fortfarande extremt torrt i markerna. Därför är det eldningsförbud i hela Sverige inklusive Öland. Det är inte heller tillåtet att använda engångsgrillar ute i naturen. Grillar du hemma kan det vara en god idé att ha vatten till hands. Med vindens hjälp får elden fart mycket snabbt om olyckan är framme.
Var rädd om Öland – solens och vindarnas ö.

Livet i fågelholkarna 2018

I år upptäckte vi till stor glädje att vår sista fågelholk i trädgården var bebodd. Det är den som sitter i ett litet kastanjeträd. Holken placerade vi där för ett par år sedan ungefär en och en halv meter upp från marken. Det sägs att rödstjärten kan bo så lågt. För den kan även bo under rötter och i hålor i naturen. Men ingen har vad vi vet bott här förut.
Förutom i år – i år bebos verkligen holken – just av ett rödstjärtspar.
Rödstjärten har sedan vi flyttade in i denna trädgård visat sig varje år. Den har hämtat mat och badat i vår trädgård, men den har nog alltid bott någon annanstans. Förmodligen i närheten.
Rödstjärten är pigg och livlig, och vippar glatt på sin roströda stjärt, och den försvarar sitt bo just med näbbar och klor. Jag bevittnade en dag vår rödstjärtshane försvara sitt revir mot en dubbelt så stor stare genom att anfalla i flykten. Så när jag närmade mig deras fågelholk för att fotografera tog jag skydd bakom ett lakan som hängde på tork. Längre fram än så här ville jag inte gå, för att inte heller störa rödstjärtsparet som lämnade sin holk när jag närmade mig.

Övriga fåglar i våra holkar i år
För någon vecka sedan har jag sett starungar i trädgården, lika stora som sina föräldrar, bli matade innan de följde med upp i trädkronorna. Men de har bott någon annanstans i år – inte i vår trädgård.
Pilfinken har bott i det blå höghuset på husväggen i år igen. Ungarnas pipande har hörts ganska länge, men nu är de puts väck. En morgon satt en dunig, burrig pilfink på vårat solur, och jag jublade, för jag trodde jag äntligen skulle få se en nyutflugen unge. Men ögonblicket senare blev fågeln jag trodde var en unge bestigen av en annan, så förmodligen väntas snart en andra kull med pilfinkar.
Igår kväll såg jag plötsligt blåmesungar matas i vårt lilla plommonträd, ett par stycken som sedan eskorterades upp i de högre träden. Men var de bott, det har jag ingen aning om.

TEXT och FOTO:
ANITA TINGSKULL

Snart premiär för nya Trossen

På lördag är det premiäröppning för nya ICA Nära Trossen i Sandvik. Som vi väntat och längtat efter denna dag! Och som alla jobbat för att detta ska gå vägen – in i det sista. Färskvaror har nu börjat levereras och vi ser fram mot en välfylld butik till sommaren – men framförallt gläds vi åt att butiken snart finns här igen, allas vår egen butik!

Bilder från ICA Nära Trossens facebooksida